Dieren heeft een speciale urnentuin. Hier staan de meer bijzondere, vaak kunstzinnige monumenten. De urnentuin heeft door al die bijzondere monumenten het karakter van een kunst- of beeldentuin. Om dat karakter te behouden worden nieuw te plaatsen urnen door ons beoordeeld. We gaan daarover altijd in overleg met de nabestaanden.